TGSC Website

a Crowdfunding site for TGSC

Design van de website van The Gin Sum Club. TGSC is deels door crowdfunding gefinancierd. Om het publiek te informeren en enthousiasmeren was een aantrekkelijke website nodig die een goed beeld gaf van wat er uiteindelijk gerealiseerd ging worden. Om kosten te besparen is de basis van de website later gebruikt om de ‘echte’ site te lanceren. De site is ontwikkeld door Pixel Industries.